Členství

 

Členem sdružení mohou být všechny fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.