Úvod

Občanské sdružení Klub přátel historie MECHLOV bylo založeno na jaře roku 2011 za účelem probouzet a prohlubovat patriotický vztah svých členů i ostatních občanů ke své obci. Pečovat i ve spolupráci s odborně zaměřenými organizacemi a státními či obecními institucemi o historické, kulturní a přírodní dědictví. Vyhledávat a poznávat nové historické skutečnosti o obci Studnice a jejím okolí a to jak samostatně, tak ve spolupráci s odbornými institucemi. Seznamovat společnost s historií a přírodním bohatstvím regionu. Provádět a podporovat aktivity ve prospěch přírody. Cíle naplňovat především aktivitou svých členů, zapojením širší veřejnosti, veřejnou prezentací, přednáškami, osvětovou činností, publikační aktivitou apod.